THALLO

Bestrijdt Werkloosheid

Koos Richelle, directeur-generaal voor werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie bij de Europese Commissie over Thallo:

"Tegen de achtergrond van de zeer hoge (en nog altijd stijgende) jeugdwerkloosheid zijn initiatieven als van de stichting Thallo van eminent belang. Analyses hebben inmiddels wel onomstotelijk aangetoond dat de beschikbaarheid van vakkennis onontbeerlijk is, niet alleen in een goed functionerende economie, maar ook en vooral om na een crisis weer snel en optimaal de vruchten van het herstel te kunnen plukken."


THALLO Werkt bij HAAR INITIATIEVEn samen met verschillende ORGANISATIES, waaronder: