THALLO

Bestrijdt Werkloosheid

Koos Richelle, directeur-generaal voor werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie bij de Europese Commissie over Thallo:

"Tegen de achtergrond van de zeer hoge (en nog altijd stijgende) jeugdwerkloosheid zijn initiatieven als van de stichting Thallo van eminent belang. Analyses hebben inmiddels wel onomstotelijk aangetoond dat de beschikbaarheid van vakkennis onontbeerlijk is, niet alleen in een goed functionerende economie, maar ook en vooral om na een crisis weer snel en optimaal de vruchten van het herstel te kunnen plukken."

Thallo stelt zich tot doel werkzoekenden werkervaring te verschaffen door hen in te zetten bij bouw-, transformatie- en renovatie-projecten. 

Thallo richt zich hierbij op projecten die financieel moeilijk haalbaar en/of niet rendabel zijn.

De impact van de economische crisis op de werkgelegenheid is zorgwekkend.

"De jeugdwerkloosheid lijkt op het eerste oog niet het grootste probleem op de arbeids-markt in Nederland. Het aantal ouderen dat werkloos raakt, groeit bijvoorbeeld sneller. 

Maar arbeidsmarktdeskundigen wijzen op de feiten achter de cijfers en waarschuwen voor ingrijpende gevolgen van een generatie die verloren dreigt te gaan voor de arbeids-markt. Risico’s voor het individu, de maatschappij en de economie."
(bron: Financieel dagblad)

Werkzoekenden hebben nog steeds veel  moeite een baan te vinden en daardoor weinig mogelijkheden om belangrijke werkervaring op te doen. Niet alleen is dit schadelijk voor het zelfvertrouwen en voor het vertrouwen in de samenleving.  Ook voor de maatschappij als geheel dreigt een probleem te ontstaan.

Thallo stelt zich ten doel de kansen voor deze werkzoekenden te vergroten door hen de mogelijkheid te geven actief deel te nemen aan het arbeidsproces. 

Dit is goed voor het zelfvertrouwen, de gezondheid en Curriculum Vitae van deze groep. Bovendien vergroot het de kansen op de arbeidsmarkt.

Dit bewerkstelligen wij door innovatieve renovatieprojecten te organiseren en uit te voeren.

De vernieuwingskracht van de jeugd combineren met de ervaring en kennis van de ouderen, dat is waar Thallo voor staat. 

Het is onze overtuiging dat de focus van alle activiteiten moet zijn gericht op het samenwerken aan tastbare en duurzame doelen. 

Hierdoor zijn resultaten voor de deelnemer maar ook voor de omgeving daadwerkelijk zichtbaar. 

Dit versterkt het zelfbeeld, de trots en het gevoel van toegevoegde waarde aan onze maatschappij.

Door innovatieve renovatieprojecten te organiseren en uit te voeren krijgen de werkzoekenden bovendien de kans werkervaring op te doen, kennis te verbreden en met andere generaties en culturen te leren omgaan.

Het gaat dan om bijvoorbeeld het renoveren en herbestemmen van een object (bv. kantoorpand of leegstaande woning) zodat deze weer van nut wordt voor wijk, buurt, dorp of stad en regio. 

Klik op de afbeelding voor een schematische weergave van de totstandkoming van een project.


Bij deze renovatie-werkzaamheden zullen zoveel mogelijk innovatieve en "groene" methoden en technieken worden toegepast.

Voor zover mogelijk zal het projectteam worden samengesteld uit werkzoekenden. Dus van architect tot en met metselaar en van administrateur tot en met facilitair medewerker.

Bij een dergelijk project worden lokale ondernemers en overheden betrokken. Hierdoor is er een goede kans dat een deel van de werkzoekenden aansluitend op het project bij één van deze organisaties een baan vindt. 

Ook het verder exploiteren van een afgerond project zal banen opleveren, en Thallo in staat stellen nieuwe projecten te starten.

Thallo is één van de 3 Horae (godinnen van de seizoenen) uit de Griekse mythologie, een dochter van Zeus en Themis. Als de godin van de lente werd Thallo geassocieerd met de jeugd en vernieuwing.