THALLO

Bestrijdt Werkloosheid

Steun Thallo met fiscaal voordeel

ANBI: goed doel en de fiscus

Fiscaal voordeel voor bedrijf en particulier bij schenken aan Thallo

Thallo is door de fiscus officieel aangemerkt als ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat kan voor schenkers fiscale voordelen opleveren.

Bedrijven kunnen net als particulieren giften doen en aftrekken van de belasting. Het gaat hier dan om de vennootschapsbelasing als het een B.V., N.V. of een andere vennootschapsbelastingplichtige entiteit betreft.

De gever moet de giften kunnen aantonen met schriftelijke bescheiden. Aftrekbare giften zijn de in een jaar gedane uitkeringen aan ANBI's. Per jaar is het bedrag boven € 227 aftrekbaar. De aftrek is beperkt tot 10% van de winst. De winst mag niet negatief worden door de aftrek.

Als een B.V. in handen is van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) dient men op te passen dat de schenking niet wordt toegerekend aan de DGA.
Naast giften kunnen bedrijven ook instellingen sponsoren. Als er zakelijke beweegredenen zijn, kan het bedrijf de uitgaven die gepaard gaan met de sponsoring in aftrek brengen. Let op! met betrekking tot de btw.

ANBI’s en particulieren
Het voordeel van schenken aan ANBI's is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. U kunt er zelf voor kiezen om het voordeel zelf te houden of weg te schenken aan de instelling van uw voorkeur.

Uitleg Belastingdienst
Vanaf 1 januari 2008 wordt giftenaftrek toegestaan voor giften gedaan aan instellingen die door de Belastingdienst bij beschikking zijn aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI's).

De Wet Inkomstenbelasting 2001 kent 2 soorten aftrekbare giften. Afhankelijk van de vorm waarin zij gedaan zijn, kunnen ze geheel of gedeeltelijk in aftrek komen op het belastbaar inkomen van de donateur. Een schenking is een persoonsgebonden aftrekpost en kan in mindering komen op het inkomen in box I,II of III.
Gewone giften zijn vaak niet of gedeeltelijk aftrekbaar. De aftrekbaarheid van de gift hangt samen met de hoogte van uw inkomen. Hierbij geldt hoe hoger het inkomen des te hoger de drempels.

Drempel en maximaal aftrekbedrag
De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. U mag maximaal 10% van uw drempelinkomen aan gewone giften aftrekken. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u het hele jaar een fiscale partner had, moet u ook het drempelinkomen van uw fiscale partner meetellen.

Fiscaal voordeel bij normale schenkingen is er pas wanneer men tussen de 1% tot ten hoogste 10% van het bruto jaarinkomen schenkt met een minimum bedrag van € 60.

Bij een jaarinkomen € 25.000 is de drempel € 250 en € 2500 het maximum aftrekbare bedrag. Indien men € 3500 schenkt is (€ 3500 minus € 250 (1% drempel) is € 3250) echter maximum van € 2500 aftrekbaar (tot ten hoogste 10% aftrekbaar). Wanneer men € 2500 schenkt is € 2250 aftrekbaar. Om maximale giftenaftrek te claimen bij gewone giften dient er minimaal 11% van het verzamelinkomen voor persoonsgebonden aftrek geschonken te worden.

Voor de gemiddelde Nederlander (brutojaarinkomen € 28.000) is de fiscale drempel van 1% € 280 per jaar. Alles onder dit bedrag is niet aftrekbaar, slechts het meerdere.

Deze fiscale drempel is niet van toepassing als in een schenkingsovereenkomst (notariële akte) wordt vastgelegd dat u minimaal vijf kalenderjaren een vast bedrag overmaakt aan de algemeen nut beogende instelling. De wetgever spreekt dan van structurele ondersteuning van een goeddoelinstelling en gunt de donateur een volledige aftrek. Deze aftrek kunt u vergelijken met de hypotheekrenteaftrek. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u 34% tot 52% van de schenking terug.

Gewone giften mag u onder de volgende voorwaarden aftrekken:
  1. De gift is gedaan aan een algemeen nut beogende instelling;
  2. Indien u met schriftelijke stukken kunt aantonen dat u de gift daadwerkelijk hebt gedaan, bijvoorbeeld aan de hand van bankafschriften of kwitanties mag u de giften aftrekken als 'gewone gift';
  3. De gift is hoger dan een bepaald bedrag, de drempel. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken tot een bepaald maximum;
  4. Er stond geen tegenprestatie tegenover de gift.

Bedrijven en anbi's
Bedrijven kunnen net als particulieren giften doen en aftrekken van de belasting. Het gaat hier dan om de vennootschapsbelasing als het een B.V., N.V. of een andere vennootschapsbelastingplichtige entiteit betreft.

De gever moet de giften kunnen aantonen met schriftelijke bescheiden. Aftrekbare giften zijn de in een jaar gedane uitkeringen aan anbi's. Per jaar is het bedrag boven € 227 (2010) aftrekbaar. De aftrek is beperkt tot 10% van de winst. De winst mag niet negatief worden door de aftrek.

Als een B.V. in handen is van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) dient men op te passen dat de schenking niet wordt toegerekend aan de DGA met alle fiscale gevolgen van dien.

Sponsoring door bedrijven
Naast giften kunnen bedrijven ook instellingen sponsoren. Als er zakelijke beweegredenen zijn, kan het bedrijf de uitgaven die gepaard gaan met de sponsoring in aftrek brengen. Let op met betrekking tot de btw.


Steun Stichting Thallo