THALLO

Bestrijdt Werkloosheid

Thallo 

is een ANBI-organisatie met als doel werkloze jongeren en -ouderen aangesloten te houden bij de arbeidsmarkt.  Voor ons is de toekomst van deze groep belangrijk. Niet alleen is hun inzet op de arbeidsmarkt van de (nabije) toekomst gewenst en noodzakelijk. Ook helpen wij hen op korte termijn een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren. Wij behalen onze doelstelling namelijk door bestaande objecten te renoveren en/of te transformeren, zodat deze objecten weer van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de directe (leef)omgeving.

Waalwijk

In opdracht van de gemeente Waalwijk heeft Thallo voor Sportcampus Olympia in Waalwijk partijen bij elkaar gebracht om een nieuw toegangsbord te ontwerpen, te realiseren en te plaatsen. Het uiteindelijke ontwerp van Studio woest (2 startende studenten van de design academie) is uiteindelijk gerealiseerd door leerlingen van de vakopleiding Metaal.

Thallo start nieuw project in Zuid-Limburg 


In samenwerking met Limburgs Landschap, Bouwbedrijf Coppes en met behulp van subsidie van de Provincie Limburg starten we 6 mei 2015 een nieuw project in de gemeente Eijsden-Margraten. Thallo zal in met de genoemde partijen restauratiewerkzaamheden aan het klooster Hoogcruts uitvoeren. Over een periode van 2 jaar zullen we minimaal 20 werkzoekenden aan werkervaring helpen.

Achtergrond

Door de verslechterde economische situatie is op dit moment een grote groep werkloos. Van bijvoorbeelde de bijna honderdduizend jongeren die in het eerste kwartaal 2014 werkloos op de bank zaten, was slechts dertig procent drie maanden later aan de slag. Dat is in tien jaar niet zo laag geweest. Thallo beoogt dit arbeidspotentieel te behouden voor de arbeidsmarkt. Hierbij geeft Thallo zelf het goede voorbeeld door binnen de stichting alle uitvoerende functies te laten vervullen door werkloze vrijwilligers. Deze vrijwilligers krijgen de mogelijkheid werkervaring op te doen en/of te behouden, en ook om via Thallo in aanraking te komen met potentiele werkgevers. Dat dit succesvol is blijkt uit het feit dat veel van onze medewerksters mede door Thallo een betaalde baan hebben gevonden.

Daarnaast stelt Thallo zichzelf als ANBI-organisatie tot doel werkloosheid te bestrijden door werkzoekenden in te zetten bij bouw-, transformatie- en renovatieprojecten.Thallo richt zich hierbij op projecten die financieel moeilijk haalbaar en/of niet rendabel zijn, maar door participatie van Thallo doorgang kunnen vinden. 

Door het projectmatig en onder begeleiding van professionals laten uitvoeren van de bouw, transformatie en renovatieactiviteiten doen de werkzoekenden de zo nodige werkervaring op waardoor de kansen op de arbeidsmarkt minimaal gelijk blijven. 

Onze doelstellingen zijn:

  • De kansen van werkzoekende jongeren - en ouderen op de (Europese) arbeidsmarkt vergroten door hen werkervaring en kennis te laten opdoen.
  • Bevorderen van het gebruikmaken van innovatieve en duurzame energie en bouwmethoden.
  • Geven van positieve economische impulsen aan krimpregio's
  • Bevorderen van Europese integratie.

Thallo gebruikt projecten om werkzoekenden werkervaring te verschaffenDe werkzaamheden zullen zoveel mogelijk worden uitgevoerd door deelnemers uit de gemeente waar het project wordt uitgevoerd. De groep wordt hierbij begeleid worden door professionals. Door deze aanpak is het voor Thallo mogelijk gebruik te maken van beschikbare subsidies om een belangrijk deel van de projectkosten te dragen.

Bij een project werkt Thallo nauw samen met lokale ondernemers en overheden. Dit vergroot de kans dat de werkzoekenden aansluitend op het project bij een van deze organisaties een baan vinden. Ook het verder exploiteren van een afgerond project zal banen creëren, en Thallo in staat stellen nieuwe projecten te starten.

Samenwerking met Thallo is een winst voor alle betrokkenen:

  • De opdrachtgever kan binnen het gestelde budget meer bereiken,
  • Werkzoekenden doen belangrijke werkervaring op,
  • De betrokken aannemer kan participeren in een project dat door participatie van Thallo doorgang kan vinden,
  • De betrokken gemeenten zien zich gesteund in hun social return on investment,
  • De regio profiteert van de economische impuls,
  • De leefbaarheid in de directe omgeving verbetert.

Lees meer...


Click for English  

Steun Stichting Thallo